Bekijk de Springeruit video

Wat is Stichting SpringerUit?

Stichting SpringerUit is ontstaan vanuit de dagelijkse praktijk van een ongewone drukkerij: SpringerUit Drukwerk. Vanaf de start in 2002 werken de eigenaars van SpringerUit Drukwerk nauw samen met Scorlewald, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke en meervoudige beperking. Dat was en is de basis van de bedrijfsvoering van de drukkerij, die als zelfstandige onderneming op het terrein van Scorlewald is gevestigd. In 2017 heeft de zorgkant van de drukkerij verder vorm gekregen door de oprichting van Stichting SpringerUit.

Lees meer over ons

Dagbesteding: al jaren succesvol

Elke werkdag komt een aantal bewoners van Scorlewald naar de drukkerij voor een zinvolle dagbesteding. Zonder hen zou SpringerUit er heel anders uitzien. Gewoon. 
Omgekeerd zijn de bewoners blij met de activiteiten die ze op de drukkerij doen: papier vouwen, stickers plakken, sorteren, drukwerk verzendklaar maken. Klussen rond het drukproces, eigenlijk. Ze leren ervan en voelen zich erdoor gewaardeerd.

Leertraject: als de lat wat hoger kan


Bij SpringerUit Drukwerk groeide de wens om de dagbesteding naar een hoger plan te brengen met een praktijkopleiding ‘Drukkerij’, voor de mensen die dat willen en kunnen. Dit zijn leertrajecten op verschillende niveaus, voor zowel bewoners van Scorlewald als leerlingen van buitenaf. In 2017 is hiermee een start gemaakt. 
Een opzet als deze vraagt om een andere organisatie, en daarom is Stichting SpringerUit opgericht. Want aan een dergelijk project zijn zorggelden verbonden en daar wil de drukkerij niet van profiteren; SpringerUit Drukwerk verdient zijn geld enkel en alleen met drukken.

Organisatie Stichting SpringerUit


De leden van het dagelijks bestuur van Stichting SpringerUit krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij verrichten. Boven het bestuur staat een Raad van Toezicht die beoordeelt of de stichting zich aan haar doelstellingen houdt. Ook zij doen hun activiteiten pro Deo.


Doelstelling

Iedereen verdient het om blij te worden van wat hij of zij doet in het leven, om zich waardevol te voelen en zich te ontwikkelen. Stichting SpringerUit geeft mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die kans met activiteiten bij SpringerUit Drukwerk. Aangepast aan elk niveau: van zinvolle dagbesteding tot prikkelende praktijkopleiding.Stichting SpringerUit beheert de zorggelden die hiermee gemoeid zijn, en is met de leiding van de drukkerij verantwoordelijk voor de zorgplannen en leertrajecten. Zo krijgt iedere cliënt de mogelijkheid om zich op zijn of haar manier te ontplooien.

Dagbesteding

Misschien is het verrassend, maar een drukkerij is een uitstekende plek om activiteiten te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn altijd ondersteunende werkzaamheden te doen waar geen tijdsdruk op zit, zoals vouwen en snijden van schoolschriften, bestickeren van verpakkingen of het vullen van enveloppen. Een aantal bewoners van Scorlewald doet deze klussen met plezier. Zij komen hiervoor graag naar de drukkerij. En voor de gezelligheid natuurlijk.

Maar de dagbesteding is niet geheel vrijblijvend. Voor elke cliënt wordt een zorgplan met individuele doelen opgesteld. Met geduld en humor begeleidt de leiding van de drukkerij de bezigheden van de mensen op de werkvloer. En die aanpak is al jaren succesvol.

Leertraject

Cliënten die graag een vak willen leren, hebben bij Stichting SpringerUit de mogelijkheid om een praktijkopleiding in de drukkerijbranche te volgen. Hiervoor komen bewoners van Scorlewald in aanmerking, maar ook mensen die elders in de regio wonen.
Voor de praktijkopleiding zijn drie leertrajecten ontwikkeld met duidelijke leerdoelen, volgens de aanpak van het traditionele gildesysteem:
  • Leerling
  • Gezel
  • Meester

Voor elk traject kan een certificaat worden behaald. De doelen en activiteiten die bij de verschillende niveaus horen, zijn vastgesteld door de leiding van SpringerUit Drukwerk. Op de drukkerij is een werknemer van Stichting SpringerUit aangesteld om de begeleiding van de leerlingen te coördineren. Hij is ook de contactpersoon van de mentoren van de cliënten.

Geïnteresseerd in de praktijkopleiding van Sichting SpringerUit? Neem voor informatie een aanmelding contact op met zorginstelling Scorlewald

Ons team

Dagelijks bestuur

Richard de Wit

Pensioenfondsbestuurder en adviseur collectieve pensioenregelingen

Olivier Springer

Mede eigenaar SpringerUit drukwerk

Bram Piersma

Verzekeringsadviseur

Anneke de Blanken

HR Payroll specialist

Hans Springer

Mede eigenaar SpringerUit drukwerk

Raad van toezicht

Sylvia Buczynski

Vormgever/illustrator

(mede-eigenaar Art&Design, ontwerpbureau)

Voorzitter van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Marilien Engels-Cnossen

Manager interne beheersing en advies bij VIVAT

Dick Batenburg

Juridisch adviseur

Jaarverslag

Download hier ons jaarverslag over 2022

Download hier

Beleidsplan

Download hier ons Beleidsplan Download hier

Contact

Afspraak maken of andere vragen? Neem contact met ons op!

Stichting Springer Uit
Valkenlaan 14
1871 AV Schoorl

Tel. 072-50 20 300
Fax. 072-50 20 022
info@stichting-springeruit.nl