ANBI

Per 1-1-2020 heeft Stichting Springeruit de Anbi status toegekend gekregen. Wij zijn hier trots op en zullen binnen Stichting Springeruit onze aandacht blijven geven aan het behoud van deze status. Bent u geïnteresseerd om over dit onderwerp meer te weten en overweegt u Stichting Springeruit met een gift te ondersteunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens vermeld op deze site. Onze cliënten en het bestuur waarderen uw steun ten zeerste.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting. De relevante regelingen voor u als donateur worden hierna besproken.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Geeft u wel eens geld aan een goed doel? Schenkingen die u doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).

Schenk- en erfbelasting

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is er namelijk een algehele vrijstelling opgenomen. Uiteraard moet de verkrijging wel het algemeen belang dienen. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Beloningsbeleid

De bestuurders van Stichting Springeruit zetten zich vrijwillig in. Zij ontvangen geen beloning. Eventuele (reis)kosten worden vergoed. De personeelsleden van Stichting Springeruit ontvangen een salaris van Stichting Springeruit. Bij het vaststellen van het salaris wordt rekening gehouden met de salarisschalen volgens de CAO gezondheidscentra en de reguliere CAO verhogingen die voor de sector van toepassing zijn.

Activiteiten kalender

Stichting Springeruit heeft in haar doelstelling om cliënten een zinvolle dagbesteding te bieden een samenwerking met Drukkerij Springeruit. Gedurende 2018 worden onze cliënten dagelijks, op werkdagen, een zinvolle dagbesteding geboden en werken op hun eigen niveau en mogelijkheden mee binnen de drukkerij. Gemiddeld worden hier 12 tot 15 cliënten zinvolle dagbesteding geboden. Ook in 2019 wordt deze activiteit voortgezet.

RSIN 8571.23.488

Kijk voor overige informatie op: https://anbi.nl